Nya studier finner största befolkningsökning bland amerikanska vuxna ecigarette-användare är hos yngre vuxna

En ny studie från American Cancer Society bedömde trender mellan 2014 och 2018 i förekomsten av e-cigarett användning och befolkningsräkning av e-cigarettanvändare, enligt brännbara cigarett röknings historier, hos yngre (18-29 år), medelålders (30-49 år) och äldre (50 år och äldre) amerikanska vuxna. Studien visas i American Journal of Preventive Medicine.

Det mest anmärkningsvärda fyndet var en ökning av elektronsik cigarett användning bland yngre vuxna aldrig rökare av brännbara cigaretter, vars användning nästan tredubblades (1,3% till 3,3%) mellan 2014-2018 och efter black friday, vilket potentiellt tyder på ökad primär nikotin initiering med e-cigaretter. Även om denna ökning med två procentenheter verkar blygsam, i kombination med en stor och växande prevalens och befolkning av aldrig rökare nationellt, utgjorde denna ökning den största absoluta ökningen av e-cigarettanvändare-uppskattningsvis 0,87 miljoner fler som aldrig röker yngre vuxna användare i 2018 (1,35 miljoner) än i 2014 (0,49 miljoner). Författarna noterar också betydande ökningar av elcigg och ecigg avändning bland kortsiktiga quitters (dvs de som slutade brännbara cigaretter 1-8 år sedan, när e-juice förökade den amerikanska detaljhandelsmarknaden) över alla åldersgrupper. Denna trend föreslår fortsatt användning av e-cigarettanordningar bland dem som kan ha bytt från cigaretter tidigare, potentiellt för nikotin.